Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Impactbeleggen met klimaatinfrastructuur

Mogelijkheden voor maatschappelijke impact, een aantrekkelijk rendement en diversificatie in de beleggingsportefeuille.

 

Klimaatverandering en de energietransitie stellen de wereld voor grote uitdagingen. De komende jaren gaat er binnen en buiten Europa voor honderden miljarden euro’s geïnvesteerd worden in duurzame energie en infrastructuur. Voor Nederlandse institutionele beleggers biedt dit mogelijkheden voor maatschappelijke impact, een aantrekkelijk rendement en diversificatie in de beleggingsportefeuille.

 

Bekijk de video over impactbeleggen met het Achmea IM Climate Infrastructure Fund. Of ga meteen naar de fondspagina.

 

Meer weten hoe wij u verder kunnen helpen met het vormgeven van uw impactstrategie en impactportefeuille? Neem dan contact met ons op.