Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

CO2-reductie

Klimaat is een thema dat een prominent thema is geworden onder institutionele beleggers. Wij kunnen u helpen om meer inzicht te krijgen in de CO2-voetafdruk van uw portefeuille en welke stappen u kan zetten om deze te verlagen.

 

Naar Integratie MVB

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474

 

verkeersbord boven water

Een concreet plan voor de aanpak van waterproblematiek

Water is de basis voor leven op aarde en een belangrijke grondstof voor vele productieprocessen. Toch is de beschikbaarheid van water niet meer vanzelfsprekend met alle gevolgen van dien. Daarom is het één van onze MVB ambitiethema’s.

Lees over ons actieplan