Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Transitie van de beleggingsportefeuille naar een nieuwe pensioenregeling

De invaardekkingsgraad is bepalend voor het invaren van bestaande aanspraken

calculator

 

Het invaren van bestaande aanspraken naar een nieuwe pensioenregeling heeft consequenties voor de beleggingsportefeuille. De algemene verwachting is dat ten opzichte van het huidige beleggingsbeleid jongeren risicovoller gaan beleggen en ouderen minder risicovol. De collectieve portefeuille is vervolgens de optelsom van de portefeuilles van alle deelnemers.

 

De kans is groot dat de toekomstige portefeuille afwijkt van de huidige portefeuille. Het is daarom van belang om na te denken hoe en wanneer de aanpassingen aan de portefeuille door te voeren. We gaan in deze notitie in op de verdeling van het collectieve vermogen, de mogelijkheden die de wetgever biedt om gebruik te maken van het transitie FTK en presenteren enkele handvatten die kunnen helpen om de huidige portefeuille aan te passen naar de toekomstige portefeuille.

 

Lees meer in de notitie Transitie van de beleggingsportefeuille