Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea Investment Management plaatst Rusland en Belarus op de MVB-uitsluitingslijst

Zeist, 3 maart 2022 en update 10 maart 2022

In aanvulling op de EU-sanctiemaatregelen, heeft Achmea Investment Management besloten om Rusland op de MVB landen-uitsluitingslijst te plaatsen. Het besluit van Achmea Investment Management om Rusland op de MVB landen-uitsluitingslijst te plaatsen, vindt plaats vanuit het Achmea IM MVB-beleid en is gebaseerd op normatieve kaders waarbij de EU-sanctiemaatregelen als vertrekpunt hebben gediend.

 

Dit betekent dat in de Achmea IM beleggingsfondsen beleggingen in Russische staatsobligaties en Russische ondernemingen met een Russisch staatsbelang van tenminste 50% worden uitgesloten. Implementatie van dit besluit vindt plaats zodra daar mogelijkheden toe zijn, en deze niet in strijd zijn met sanctiewetgeving.

 

Achmea IM hanteert in haar beleggingsfondsen een uitsluitingsbeleid ten aanzien van landen en staatsbedrijven
Wanneer de EU in een verordening vaststelt dat in een land sprake is van buitensporig geweld tegen de burgerbevolking, schending van internationaal recht of bedreiging van de internationale vrede en stabiliteit zoals de EU in het geval van Rusland heeft vastgesteld, dan kan het betreffende land door Achmea IM uit hoofde van haar MVB-beleid op de uitsluitingslijst opgenomen worden.

 

Stricte naleving sanctiemaatregelen
De Europese Unie heeft een pakket sanctiemaatregelen genomen tegen Rusland als reactie op de onwettige militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne. Dit pakket aan sanctiemaatregelen komt boven op de sanctiemaatregelen die in 2014 waren genomen naar aanleiding van de Russische annexatie van de Krim en de vliegramp met de MH17.

 

Op grond van de nieuwe sanctiemaatregelen worden onder meer transacties verboden met de Russische Centrale Bank en zijn bepaalde Russische banken van SWIFT afgesloten wat transactie met deze banken onmogelijk maakt. Daarnaast zijn bestaande sanctiemaatregelen aangescherpt wat onder meer tot gevolg heeft dat bepaalde beleggingen in Russische ondernemingen verboden worden. Achmea Investment Management heeft beleid, procedures en controlemaatregelen ingericht om sanctiemaatregelen strikt na te leven.

 

Update 10 maart 2022: ook Belarus op de uitsluitingenlijst
Op basis van het Achmea IM MVB-landenbeleid komen ook staatsobligaties van Belarus en Belarussische ondernemingen met een staatsbelang van tenminste 50% op de uitsluitingslijst. Reden hiervoor is de betrokkenheid van Belarus bij de onaanvaardbare en illegale Russische militaire agressie tegen Oekraïne, die naar internationaal recht wordt gekwalificeerd als een daad van agressie. Het besluit tot uitsluiting betreft een normatieve beoordeling en is additioneel aan de wettelijke verplichtingen om aan de EU- en VN-sancties te voldoen.