Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Recessievrees krijgt overhand

Highlights week 26 2022

De inflatiedruk blijft in grote delen van de wereld hardnekkig hoog. Centrale banken willen de hoge inflatie koste wat het kost onder controle krijgen. Door de versnelde verkrapping van het monetaire beleid neemt de kans op een recessie toe. Op de financiële markten krijgt recessievrees de overhand. Aandelenmarkten waren in mineur, terwijl obligaties een goede week hadden.

 

Lees meer in de Investment Highlights van week 26 in 2022

 

IH week 26 2022