Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Selectie en Monitoring Externe Managers

 

Ons team van ruim 20 specialisten helpt u met zorgvuldige selectie en monitoring van externe managers.

 

 

Freddy van Mulligen
Freddy van Mulligen

Externe Managers - liquide markten


 

Peter Sennema
Peter Sennema

Externe Managers - alternatives


Ook werken bij Achmea?

Bij Achmea Investment Management kun je het verschil maken voor onze klanten, samen met betrokken en goed opgeleide collega’s.

Lees meer

selectie

Selecteren en monitoren van de best-passende externe manager

Hoe selecteert u de best-passende externe manager in zowel liquide als illiquide asset classes? Met onder andere: aandelen en obligaties in emerging markets, high yield en hypotheken. Maar ook meer over: inzicht in exposures naar factoren op totaalportefeuilleniveau, samen heldere kaders stellen en ESG-integratie.

Bekijk de video's