Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Impactbeleggen met green bonds

Bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies.

 

Green bonds vormen een aantrekkelijke categorie om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Green Bonds ofwel ‘groene obligaties’ zijn obligaties waarvan de opbrengsten uitsluitend gebruikt worden voor de financiering van projecten of activiteiten met een aantoonbaar positief effect op het milieu of klimaat.

Hoe groen is groen?

Achmea IM gebruikt een eigen raamwerk om te beoordelen of green bonds wel voldoende groen zijn. Dit raamwerk is gebaseerd op de uitgangspunten van de Green Bond Principles (GBP) en de taxonomie van het Climate Bonds Initiative (CBI). Ook toetsten wij of de activiteiten voldoen aan de definitie van ‘duurzame beleggingen’ volgens de SFDR en de criteria voor duurzame economische activiteiten zoals gedefinieerd in de EU-taxonomie. Het oordeel geeft inzicht in de mate van vertrouwen dat de opbrengsten van de green bonds daadwerkelijk worden gebruikt voor groene projecten. Alleen green bonds die voldoen aan het Achmea IM raamwerk worden als green bonds toegelaten tot het beleggingsuniversum.

 

Bekijk de video over impactbeleggen met green bonds, met daarin ook meer informatie over het Achmea IM green bond beoordelingsraamwerk

 

Maatwerk in impactbeleggen

Bij beleggen in Green Bonds komen twee kerncompetenties van Achmea Investment Management bij elkaar. Specialisten van ons MVB-team verzorgen de screening en monitoring van de Green Bonds, terwijl ons Credit-team een goed gespreide en renderende portefeuille opbouwt. Op deze manier bieden we op een efficiënte manier professioneel maatwerk als het gaat om impactbeleggingen.

 

Direct naar het Achmea IM Euro Green Bond Fund

 

Meer weten hoe wij u verder kunnen helpen met het vormgeven van uw impactstrategie en impactportefeuille? Neem dan contact met ons op.