Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Van risico naar data: de toekomst van duurzaam en robuust beleggen

Impressie Achmea IM seminar

seminar-combi-Van risico naar data de toekomst van duurzaam en robuust beleggen

 

“Een beleggingsportefeuille aansturen op basis ESG-ratings is passé, evenals blindvaren op een benchmark. ESG-integratie in een aandelenportefeuille gaat een nieuwe fase in met een holistische kijk op impact en een kwantitatieve basis. ‘Het kan! De cijfers bewijzen dat het mogelijk is om een duurzame aandelenportefeuille te beheren met een rendementsprofiel dat vergelijkbaar is met dat van een wereldwijde benchmark, maar met een veel beter duurzaamheidsprofiel.”

 

Dit zegt Stephan Langen, hoofd portfoliomanagement bij ASN Impact Investors, als gastspreker tijdens het event van Achmea Investment Management dat in teken stond van duurzaam en robuust aandelenbeleggen. “Duurzaamheid en positieve impact vormen voor ons het startpunt. Voor ons ASN Duurzaam Aandelenfonds beginnen we niet met een benchmark die we dan vervolgens gaan afpellen”, vervolgt de belegger. Écht duurzaam beleggen vergt volgens hem een andere mindset.

 

Stephan Langen

Stephan Langen, Hoofd Portfoliomanagement ASN Impact Investor

 

Positieve en negatieve impact

Impact kan zowel positief als negatief zijn en op deze manier zou men er ook in een beleggingsportefeuille mee om zou moeten gaan. De insteek zou volgens Langen moeten zijn om zoveel mogelijk positieve impact te creëren en negatieve impact te minimaliseren.
“In plaats van het construeren van een zo duurzaam mogelijke portefeuille in een afbrokkelende wereld, zou je ernaar moeten streven om met je beleggingen dat afbrokkelen van de wereld tegen te gaan.”

 

Het is een gegeven dat de aandacht voor duurzaam beleggen in de afgelopen jaren een enorme vlucht heeft genomen. Vooral op het gebied van klimaat zijn er inmiddels ook maatstaven voor handen die helpen bij het sturen van een beleggingsportefeuille. Er is daarnaast steeds meer aandacht voor de problemen die voortkomen uit biodiversiteitsverlies. Ook hier wordt gewerkt aan maatstaven die kunnen helpen bij het bepalen van de impact van een belegging op de biodiversiteit.

 

The next big thing: waterschaarste

In de academische wereld is er momenteel veel aandacht voor het verband tussen duurzaamheidsrisico’s en de waardeontwikkeling van beleggingen, veelal aandelenrendementen. Volgens Eline ten Bosch, PHD-candidate aan de Rotterdam School of Management , wordt in academisch onderzoek steeds meer focus gelegd op de fysieke risico’s van klimaatverandering, biodiversiteit én waterschaarste. “Het gaat dan ook om de vraag in hoeverre dergelijke risico’s invloed hebben op rendementen. In hoeverre menen beleggers gecompenseerd te moeten worden voor fysieke risico’s?” Zo doet Ten Bosch zelf onderzoek naar de invloed van waterschaarste op de waardeontwikkeling van fixed income markten.

 

Eline-ten-Bosch

Eline ten Bosch, PHD-candidate aan de Rotterdam School of Management:
“Steeds meer focus op de fysieke risico’s van klimaatverandering.”

 

Duurzaamheidsfactor

De vertaling van deze fysieke risico’s naar datapunten is essentieel voor een kwantitatieve strategie, legt Mark Voermans, portfoliomanager Quant Equities bij Achmea IM, uit. Hij vertelt dat een datagedreven aanpak als belangrijk voordeel heeft dat deze schaalbaar en repliceerbaar is. Bovendien neemt de hoeveelheid en de kwaliteit van data steeds verder toe. Door de zogenoemde Duurzaamheidsfactor is het bovendien mogelijk om verschillende duurzaamheidsthema’s te combineren in één portefeuille. “Het is de vertaalslag van duurzaamheidsthema’s naar geschikte datapunten en geeft sturing bij de selectie en weging van aandelen”, vult René Wijnen portfoliomanager Quant Equities bij Achmea IM aan.

 

Mark-Voermans

Mark Voermans, Achmea Investment Management:
“Duurzame keuzes en passief beleggen gaan niet samen.”

 

De kwantitatieve strategie is volgens Langen een mooie toevoeging op het fundamentele duurzame selectieproces dat ASN Impact Investors doet. Hij is daarom ook enthousiast over de samenwerking tussen ASN Impact Investors en Achmea IM op dit vlak. “Het geeft een extra mogelijkheid om een duurzame invulling aan de portefeuille te geven.”

 

René Wijnen

René Wijnen, Achmea Investment Management:
”De vertaalslag van duurzaamheidsthema’s naar geschikte datapunten geeft sturing bij de selectie en weging van aandelen.”