Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

ASN Impact Investors stapt over naar Achmea Investment Management

Achmea Investment Management

ASN Impact Investors gaat samenwerken met Achmea Investment Management.

ASN Impact Investors gaat samenwerken met Achmea Investment Management voor de uitvoering van het beleggingsbeleid voor het ASN Duurzaam Aandelenfonds, het ASN Duurzaam Obligatiefonds en de ASN Duurzame Mixfondsen.

 

Achmea Investment Management gaat uitvoering geven aan het beleggingsbeleid van ASN Impact Investors. De invulling van het beleggingsbeleid en de duurzame selectie van de beleggingsuniversums blijven de verantwoordelijkheid van ASN Impact Investors.

 

ASN eekhoorn

 

Lees meer in het nieuwsbericht van ASN Impact Investors (pdf)