Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Uitwerking pensioenakkoord: effecten op het beleggingsproces

Achmea Investment Management

Pensioenakkoord

Het is voor pensioenfondsen van belang na te denken over de hoofdelementen van het toekomstig beleggingsbeleid, ongeacht of ze kiezen voor de Verbeterde Premieregeling (VP) of voor het Nieuwe Pensioen Contract (NPC).

 

De pensioenvernieuwing is door Achmea IM opgedeeld in 5 fases, lopend van oriëntatie (fase 1), via analyse (fase 2) tot uitwerking (fase 3), en implementatie en run (fase 4 & 5).

 

Als onderdeel van fase 1 benoemen we in deze notitie de mogelijke effecten op het beleggingsproces. Deze kunnen daarna in fase 2 en 3 nader worden geanalyseerd en uitgewerkt. Er gaat de komende jaren veel veranderen en definitieve inzichten zijn nog niet altijd te geven. Desondanks worden de contouren wel steeds helderder en kunnen en moeten pensioenfondsen met de inhoud van hun beleggingsbeleid aan de slag.

 

Lees meer over de effecten van het Pensioenakkoord op het beleggingsbeleid (pdf)