Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Scenario-analyse deel 3: Inflatierisico vereist actie belegger

Investment Letter september 2023 deel 3

De hoge inflatie in de afgelopen twee jaar drukte de reële totaalrendementen van alle beleggingscategorieën. Vooral beleggingsportefeuilles met veel staatsobligaties en investment grade kredietobligaties waren kwetsbaar en zijn hard geraakt. Beleggingsportefeuilles met inflatiegevoelige beleggingen zijn robuuster en doorstaan beleggingsregimes met hogere inflatie beter. Dit is deel drie van het drieluik over de periodieke update van de scenario-analyse.

 

Lees verder: Investment Letter, september 2023 deel 3:

 

Investment letter september 2023 deel 3

 

Lees hier de Investment letter september 2023 deel 3 (pdf)