Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Scenarioanalyse deel 3: Obligaties bieden weer rendementsperspectief

Investment Letter februari 2023, deel 3

De economische groei staat onder druk en de inflatie neemt af. Het einde van de monetaire verkrappingscyclus komt in zicht. De verwachte rendementen zijn gestegen door de opgelopen rente. Tegen deze achtergrond en rekening houdend met de scenario-analyses zijn kredietobligaties relatief aantrekkelijk. Ook inflatiegevoelige beleggingen en alternatieve beleggingen spelen een belangrijke rol in een instabiele, multipolaire wereld. Dit is deel drie van het drieluik over de periodieke update van de scenario-analyse.

 

Lees verder: Investment Letter, februari 2023 deel 3:

 

Investment letter februari 2023 deel 3 

 

Lees investment letter februari 2023 deel 3 (pdf)