Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Inflatie is nu Public Enemy Nr. 1

Highlights week 18 2022

Fed-president Powell maakte duidelijk dat de hoge inflatie momenteel de grootste bedreiging is voor de economie. De Fed gaat er daarom alles aan doen om de inflatie onder controle te krijgen. Op de financiële markten neemt de vrees toe dat dit gepaard gaat met aanzienlijke economische pijn. De kapitaalmarktrentes blijven stijgen en vooral groeiaandelen staan hierdoor onder druk.

 

Lees meer in de Investment Highlights van week 18 in 2022

 

IH week 18 2022