Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Turbulente start van 2022

Highlights week 1 2022

2022 begon turbulent op de financiële markten. Vooral de hawkish Fed-notulen maakten beleggers nerveus. De Amerikaanse centrale bank gaat waarschijnlijk het monetaire beleid sneller dan verwacht normaliseren. De hardnekkig hoge inflatie is de belangrijkste reden hiervoor. Ook in de eurozone stegen de inflatiecijfers wederom sterker dan verwacht. Kapitaalmarktrentes liepen wereldwijd op en aandelen gingen omlaag.

 

Lees meer in de Investment Highlights van week 1 in 2022

 

IH week 1 2022