Verantwoord Beleggen

Achmea is een betrokken aandeelhouder. Wij gaan zorgvuldig om met onze beleggingen. Wij hebben dit vastgelegd in beleid.

Verantwoord beleggen

Het verantwoord beleggingsbeleid bestaat uit de volgende delen:

Uitsluitingenbeleid

Er worden beleggingen in bepaalde bedrijven en/of landen (overheden) op voorhand uitgesloten. Bijvoorbeeld beleggingen in clustermunitie.

Stembeleid

Het stembeleid sluit aan bij (inter)nationaal geaccepteerde codes, die als basis dienen voor de beoordeling voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf. Het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen gebeurt in de aandelenportefeuilles van de Achmea Beleggingspools. Achmea paraplu fonds A belegt in de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd. Hoe en wanneer gestemd is op de aandelen, kunt u hier zien.

Engagementbeleid

We gaan actief in gesprek met bedrijven om ze bewust te maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De engagementverslagen kunt u hieronder downloaden.

ESG (Environmental, Sociale en Governance) criteria

We zijn in gesprek met onze vermogensbeheerders om ESG criteria toe te passen bij de selectie van individuele beleggingstitels. Dat betekent dat bij beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met milieu (Environment), sociale aspecten (Social) en goed bestuur (Governance).

 

Wilt u meer weten over het verantwoord beleggingsbeleid? Download hieronder het volledige document.

 

Een overzicht van de ondernemingen en (bedrijfs)obligaties waarin wij beleggen is opgenomen in het jaarverslag. Deze vindt u op de fondsenpagina.