Verantwoord Beleggen

Achmea is een betrokken aandeelhouder. Wij gaan zorgvuldig om met onze beleggingen. Wij hebben dit vastgelegd in beleid.

Verantwoord beleggen

Het verantwoord beleggingsbeleid bestaat uit de volgende delen:

Uitsluitingenbeleid

Er worden beleggingen in bepaalde bedrijven en/of landen (overheden) op voorhand uitgesloten. Bijvoorbeeld beleggingen in clustermunitie.

Stembeleid

Het stembeleid (pdf) sluit aan bij (inter)nationaal geaccepteerde codes, die als basis dienen voor de beoordeling voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf. Het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen gebeurt in de aandelenportefeuilles van de Achmea Beleggingspools. Achmea paraplu fonds A belegt in het Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged. Hoe en wanneer gestemd is op de aandelen, kunt u inzien.

Engagementbeleid

Nog nadrukkelijker dan voorheen is maatschappelijk verantwoord ondernemen en beleggen een belangrijke thema in onze maatschappij. We gaan daarom actief in gesprek met bedrijven om ze bewust te maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. In onze halfjaarrapportage Maatschappelijk Verantwoord Beleggen leest u meer over engagement.

ESG (Environmental, Sociale en Governance) criteria

We zijn in gesprek met onze vermogensbeheerders om ESG-criteria toe te passen bij de selectie van individuele beleggingstitels. Dat betekent dat bij beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met milieu (Environment), sociale aspecten (Social) en goed bestuur (Governance).

 

Wilt u meer weten over het verantwoord beleggingsbeleid? Download dan bij Documenten het Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.