Downloads

 

Via deze links kunt u de documenten downloaden.

Algemeen

• Aanvullende prospectus Achmea paraplu fonds A

• Basisprospectus Achmea paraplu fonds A

• Integratie duurzaamheid in beloningsbeleid

• Remuneratierapport 2022

• Maandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A

• Statuten Achmea Investment Management B.V.

• Uittreksel Kamer van Koophandel Achmea Investment Management B.V.

• Vergunning Beheerder

Voorwaarden Achmea paraplu fonds A

Essentiële informatiedocument

• Essentiële informatiedocument Achmea euro staatsobligaties fonds A

• Essentiële informatiedocument Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A

• Essentiële informatiedocument Achmea mixfonds ambitieus A

• Essentiële informatiedocument Achmea mixfonds gemiddeld A

• Essentiële informatiedocument Achmea mixfonds voorzichtig A

• Essentiële informatiedocument Achmea mixfonds zeer ambitieus A

• Essentiële informatiedocument Achmea opkomende markten aandelen fonds A

• Essentiële informatiedocument Achmea wereldwijd aandelen fonds A

Verslagen

• Jaarverslag Achmea Investment Management B.V. 2022

• Jaarverslag Achmea Investment Management B.V. 2021

• Jaarverslag Achmea Investment Management B.V. 2020

• Jaarverslag Achmea paraplu fonds A 2022

• Jaarverslag Achmea paraplu fonds A 2021

• Jaarverslag Achmea paraplu fonds A 2020

• Jaarverslag Achmea Beleggingspools 2022

• Jaarverslag Achmea Beleggingspools 2021

• Jaarverslag Achmea Beleggingspools 2020

• Halfjaarverslag Achmea Investment Management B.V. 2023

• Halfjaarverslag Achmea Investment Management B.V. 2022

• Halfjaarverslag Achmea Investment Management B.V. 2021

• Halfjaarverslag Achmea paraplu fonds A 2023

• Halfjaarverslag Achmea paraplu fonds A 2022

• Halfjaarverslag Achmea paraplu fonds A 2021