Downloads

 

Via deze links kunt u de documenten downloaden.

Algemeen

• Aanvullende prospectus Achmea paraplu fonds A

• Basis prospectus Achmea paraplu fonds A

• Integratie duurzaamheid in beloningsbeleid

• Remuneratierapport 2020

• Maandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A

• Statuten Achmea Investment Management B.V.

• Uittreksel Kamer van Koophandel Achmea Investment Management B.V.

• Vergunning Beheerder

• Voorwaarden Achmea paraplu fonds A

Essentiële beleggersinformatie

• Essentiële beleggersinformatie Achmea euro staatsobligaties fonds A

• Essentiële beleggersinformatie Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A

• Essentiële beleggersinformatie Achmea mixfonds ambitieus A

• Essentiële beleggersinformatie Achmea mixfonds gemiddeld A

• Essentiële beleggersinformatie Achmea mixfonds voorzichtig A

• Essentiële beleggersinformatie Achmea mixfonds zeer ambitieus A

• Essentiële beleggersinformatie Achmea mixfonds zeer voorzichtig A

• Essentiële beleggersinformatie Achmea wereldwijd aandelen fonds A

Verslagen

• Halfjaarverslag Achmea Investment Management B.V. 2022

• Jaarverslag Achmea Investment Management B.V. 2021

• Halfjaarverslag Achmea Investment Management B.V. 2021

• Jaarverslag Achmea Investment Management B.V. 2020

• Halfjaarverslag Achmea Investment Management B.V. 2020

• Jaarverslag Achmea Investment Management B.V. 2019

• Halfjaarverslag Achmea Investment Management B.V. 2019

• Jaarverslag Achmea Investment Management B.V. 2018

• Halfjaarverslag Achmea Investment Management B.V. 2018

• Jaarverslag Achmea paraplufonds A 2021

• Halfjaarverslag Achmea paraplufonds A 2021

• Jaarverslag Achmea paraplufonds A 2020

• Halfjaarverslag Achmea paraplufonds A 2020

• Jaarverslag Achmea paraplufonds A 2019

• Halfjaarverslag Achmea Paraplu fonds A 2019

• Jaarverslag Achmea Beleggingspools 2020

• Jaarverslag Achmea Beleggingspools 2019

• Jaarverslag Achmea Beleggingspools 2018