Beleggingsinstelling

Achmea paraplu fonds A is een (open) fonds voor gemene rekening en heeft een paraplustructuur

Achmea paraplu fonds A

 

Achmea paraplu fonds A is een (open) fonds voor gemene rekening en heeft een paraplustructuur. Dit betekent dat de participaties zijn verdeeld over verschillende series (fondsen genaamd). Elk fonds heeft in beginsel een eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel en koersvorming. Het vermogen van de fondsen wordt belegd in Achmea beleggingspools en/of externe beleggingsfondsen, waar het feitelijke beheer van de beleggingsportefeuille plaatsvindt. Het Achmea paraplu fonds A is opgericht op 1 juli 2015. Achmea Investment Management B.V. is bestuurder van Stichting Juridisch Eigenaar Achmea paraplu fonds A. Deze stichting is statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Handelsweg 2 te 3707 NH Zeist en is ingeschreven in de Kvk onder nummer 63111497. Hieronder kunt u een afschrift van de Voorwaarden tussen de Beheerder en deze stichting inzien.


Hierboven vindt u meer informatie over de (buitengewone) participantenvergaderingen en het dividendbeleid.

 

Voorwaarden Achmea paraplu fonds A

Bewaarder Achmea paraplu fonds A

 

De bewaarder van Achmea paraplu fonds A is the Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch. Hieronder vindt u het jaarverslag, statuten en uittreksel van de kamer van koophandel van de bewaarder.

 

Jaarverslag 2018 bewaarder
Jaarverslag 2017 bewaarder
Jaarverslag 2016 bewaarder
Statuten bewaarder
Uittreksel Kamer van Koophandel bewaarder