Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A

Het Bedrijfsobligatiesfonds belegt hoofdzakelijk in euro gedeno-mineerde bedrijfsobligaties met een relatief goede krediet-waardigheid. Daarnaast is er een beperkte mogelijkheid om in staatsobligaties met een relatief goede kredietwaardigheid te beleggen. Dit Fonds is het meest gevoelig voor de ontwikkeling van de Europese economiën. Hierdoor loopt u een gemiddeld risico en is het fonds vooral geschikt voor 2 tot 5 jaar beleggen.

Het rendement van Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A

 

Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In deze tabel ziet u het rendement van dit fonds.

Fonds Benchmark
Rendement mei 2024 0.25 0.27
Rendement vanaf 1 januari 2024 0.05 -0.12
Rendement 2023 9.04 8.46
Rendement 2022 -16.87 -16.52
Rendement 2021 -2.1 -1.82

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 30 mei 2024. Er is gerekend op basis van de intrinsieke waarde. Rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. Eventuele aankoop- of verkoopkosten zijn nog niet afgetrokken van het rendement.

 

In onderstaande grafiek ziet u de rendementen per volledig kalenderjaar sinds de oprichting van het fonds. Er is gerekend op basis van de boekhoudkundige waarde. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

grafiek rendement investment grade bedrijfsobligaties

EID 2