Achmea opkomende markten aandelen fonds A GOA

Op 28 april 2023.

Op 28 april 2023 wordt dit Fonds nog niet aangeboden. Via een nieuwsbericht op onze website maken wij bekend wanneer u in dit Fonds kunt toetreden.

U ziet in bovenstaande tabel de rendementen tot en met 31 december 2022. Er is gerekend op basis van de intrinsieke waarde. Rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. Eventuele aankoop- of verkoopkosten zijn nog niet afgetrokken van het rendement.

 

In onderstaande grafiek ziet u de rendementen per volledig kalenderjaar sinds de oprichting van het fonds. Er is gerekend op basis van de boekhoudkundige waarde. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Het rendement van Achmea opkomende markten aandelen fonds A

grafiek rendement wereldwijd aandelen fonds

EID 2