Marktontwikkelingen

Op deze pagina gaan we in op actuele ontwikkelingen op de financiële markten.

Markten

Op deze pagina gaan we in op actuele ontwikkelingen op de financiële markten. Dit betreft vooral de aandeel- en obligatiemarkten. Per kwartaal wordt ook een terug- en vooruitblik gepubliceerd.

 

In de terugblik wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen op de financiële markten in het afgelopen kwartaal. In de vooruitblik wordt het algemene marktbeeld en de verwachtingen weergegeven voor de komende periode.

Ook wordt elke maand een Fondsupdate over ieder beleggingsfonds gepubliceerd. Deze Fondsupdate gaat onder meer in op de marktontwikkelingen die de afgelopen maand hebben gespeeld. In de Fondsupdate van de beleggingsfondsen wordt een toelichting gegeven op het gevoerde beleggingsbeleid en de behaalde rendementen. Deze Fondsupdate vindt u bij het desbetreffende beleggingsfonds onder de kop "Beleggingsfondsen". Vervolgens kiest u voor Fondsupdate.

 

Maandbericht

 

Terug- en vooruitblik