Beheerder

Achmea Investment Management B.V. is beheerder van beleggingsinstellingen, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht.

Achmea Investment Management B.V.

 

Achmea Investment Management B.V. is beheerder van beleggingsinstellingen, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’).

 

De aandelen van Achmea Investment Management B.V. worden gehouden door Achmea B.V. Achmea is een internationale dienstverlener, gevestigd te Zeist, met ondernemingen in meerdere Europese landen. Achmea Investment Management B.V. is statutair gevestigd te Zeist (KvK 18059537) beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen, zoals bedoeld in de wet op het financieel toezicht en is lid van Dufas, de Nederlandse vereniging van beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders. Dufas heeft in 2014 de Code Vermogensbeheerders vastgesteld. Meer hierover leest u hier

Achmea Investment Management B.V. is ingeschreven in het register van de Stichting Autoriteit Financiële Markten onder nummer 15001209. Het bezoekadres van Achmea Investment Management B.V. is Handelsweg 2, 3707 NH te Zeist.

 

Hieronder vindt u informatie over Achmea Investment Management B.V., zoals de vergunning en de (half)jaarverslagen.