Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A

Het Bedrijfsobligatiesfonds belegt hoofdzakelijk in euro gedeno-mineerde bedrijfsobligaties met een relatief goede krediet-waardigheid. Daarnaast is er een beperkte mogelijkheid om in staatsobligaties met een relatief goede kredietwaardigheid te beleggen. Dit Fonds is het meest gevoelig voor de ontwikkeling van de Europese economiën. Hierdoor loopt u een gemiddeld risico en is het fonds vooral geschikt voor 2 tot 5 jaar beleggen.

Duurzaamheidsinformatie

 

Deze pagina is gewijzigd op 28 april 2023

 

Het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid is van toepassing op dit fonds.

 

Dit fonds belegt in obligaties via de Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged en promoot ecologische en/of sociale kenmerken. Hiermee classificeert dit fonds als artikel 8 onder SFDR.

 

De SFDR is een verordening die gaat over het informeren van beleggers over duurzaamheid in de financiële sector. Het doel van deze Europese regels, is beleggers nog meer bewust te maken van de duurzame impact van financiële producten zoals beleggingsfondsen. En om deze fondsen op dit gebied beter vergelijkbaar te maken. Ook moeten deze regels greenwashing – doen alsof een fonds duurzaam is, terwijl het dat in werkelijkheid niet is – ontmoedigen.

 

Lees alles over de duurzaamheid van dit fonds

 

Duurzaamheidsinformatie (pdf)

EID 2