Achmea euro staatsobligaties fonds A

Dit Fonds belegt in obligaties uit de Eurozone. Deze obligaties zijn uitgegeven of gegarandeerd door een overheid. Dit Fonds is vooral gevoelig voor de ontwikkeling van de Europese rentestanden. Het Staatsobligatiesfonds is daarom een relatief veilige belegging. En is vooral geschikt voor 2 tot 5 jaar beleggen.

Het rendement van Achmea euro staatsobligaties fonds A

 

Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In deze tabel ziet u het rendement van dit fonds.

Fonds Benchmark
Rendement maart 2024 0.95 0.97
Rendement vanaf 1 januari 2024 -1.12 -1.06
Rendement 2023 6.25 6.47
Rendement 2022 -18.78 -18.53
Rendement 2021 -3.47 -3.34

U ziet in bovenstaande tabel de rendementen tot en met 31 maart 2024. Er is gerekend op basis van de intrinsieke waarde. Rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. Eventuele aankoop- of verkoopkosten zijn nog niet afgetrokken van het rendement.

 

In onderstaande grafiek ziet u de rendementen per volledig kalenderjaar sinds de oprichting van het fonds. Er is gerekend op basis van de boekhoudkundige waarde. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

grafiek rendement euro staatsobligatiesIMAGE

EID 3