De jaarlijkse vergadering van Participanten

Jaarvergadering Achmea paraplu fonds A

 

De jaarlijkse vergadering van Participanten wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden. De agenda voor deze vergadering wordt van tevoren op deze website aangekondigd. De agenda bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:

 

• de behandeling van het schriftelijk jaarverslag van de Beheerder over de gang van zaken

• het verlenen van décharge aan de Beheerder voor de vulling van zijn taak over het afgelopen boekjaar.

 

Het Achmea paraplu fonds A is opgericht op 1 juli 2015.