Dividendbeleid Achmea paraplu fonds A

Dividendbeleid Achmea paraplu fonds A

 

Achmea paraplu fonds A keert ter voldoening aan de fiscale uitdelingsverplichting binnen acht maanden na afloop boekjaar in beginsel alle inkomsten onder aftrek van de kosten uit in de vorm van dividend. Het dividend wordt voor elk fonds afzonderlijk vastgesteld. Achmea paraplu fonds A heeft de mogelijkheid om interim dividenden uit te keren.

 

Dividenduitkeringen worden bekend gemaakt door middel van deze website.