Wijzigingen Achmea paraplu fonds A op 2 januari 2020

 

Zeist, 29 november 2019


Het prospectus van Achmea paraplu fonds A verandert op een aantal punten. De belangrijkste lichten wij toe:

 

Verantwoord beleggingsbeleid: wijziging in het uitsluitingenbeleid
In ons Verantwoord Beleggingsbeleid is klimaat een belangrijk thema. Achmea heeft het klimaatakkoord ondertekend. Het uitsluiten van kolen en teerzanden is een volgende stap om het thema klimaat verder in te vullen. Om de meeste impact te bereiken kiezen wij ervoor bedrijven uit te sluiten die zijn gerelateerd aan de winning van en elektriciteitsopwekking uit (thermische) kolen, verantwoordelijk volgens de laatste inzichten voor 30% van de wereldwijde broeikasgas uitstoot. Daarnaast sluiten wij de meest CO2 –intensieve vorm van olie uit van belegging. Het gaat hier om olie die gewonnen wordt uit teerzand. Wij vinden dat dat deze ondernemingen zich onvoldoende inspannen voor de transitie naar een koolstofarme economie.

 

Het beleggingsbeleid wijzigt
Het beleggingsbeleid van een aantal beleggingsfondsen waarin de subfondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen, wordt uitgebreid met:

- Het Achmea IM Euro Money Market Fund en het Achmea IM Euro Local Government Loans Fund.
Het kost momenteel geld als een beleggingsfonds geld op een bankrekening heeft staan. Om die reden breiden we het beleggingsbeleid uit. Het verwacht rendement van het Achmea IM Euro Money Market Fund en het Achmea IM Euro Local Government Loans Fund is hoger dan het negatieve rendement op een bankrekening. Doorbeleggen in het Achmea IM Euro Money Market Fund en het Achmea IM Euro Local Government Loans Fund zorgt daarnaast voor een kleiner tegenpartijrisico.

- Exchange Traded Funds (ETF)
Dit zijn fondsen die beleggen volgens een index. Exchange traded Funds (ETF’s) worden op incidentele basis gebruikt om snelle marktexposure op te bouwen. Dit kan gebruikt worden bij grote inflows of bij een verandering van marktvisie. In het beleggingsbeleid gelden de volgende beperkingen voor het gebruik van ETF’s. We gebruiken alleen ETF’s die voldoen aan al onze selectiecriteria. ETF’s mogen alleen op incidentele basis gebruikt worden en niet op structurele basis. Dit in verband met kosten en beperkingen op het gebied van actief beheer. Daarnaast wordt er alleen belegd in ETF’s die ook daadwerkelijk zelf beleggingen kopen, ook wel fysieke ETF’s genoemd. We beleggen niet in ETF’s die alleen met derivaten worden samengesteld, ook wel ‘synthetische’ ETF’s genoemd.

 

De fondsnamen van de Achmea Beleggingspools en benchmarknamen wijzigen
De subfondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen in Achmea beleggingsfondsen . De fondsnamen van de Achmea beleggingsfondsen gaan wijzigen. De nieuwe fondsnamen zijn in het Engels en beginnen met “Achmea IM”. Ook wijzigen de namen van de benchmarks. De benchmarks zelf wijzigen niet. De nieuwe benchmarknamen passen we ook in het Essentiële Beleggersinformatiedocument van de subfondsen van Achmea paraplu fonds A.

 

Inkoop van ratings wijzigt
Voor een aantal beleggingsfondsen waarin door de subfondsen van Achmea paraplu fonds A wordt belegd en waarvoor het ratingbeleid van toepassing is, wijzigt de inkoop van de ratings. Wij gaan gebruik maken van de Barlcays Composite Rating. Dit houdt in dat we de ratings van Barclays ontvangen en niet meer van de afzonderlijke ratingsbureau’s. De methode wijzigt niet. Voor het bepalen van de rating van een obligaties is in geval van drie ratings de middelste rating leidend. In geval van twee ratings is de laagste rating leidend.

 

Het prospectus en Essentiële Beleggersinformatiedocument passen wij op 2 januari 2020 aan
Bovenstaande wijzigingen voegen wij toe aan het prospectus met een inlegvel. Het nieuwe basis en aanvullend prospectus vindt u vanaf 2 januari 2020 op onze website. Ook de Essentiële Beleggersinformatiedocument van de subfondsen van Achmea paraplu fonds A passen wij aan op de nieuwe benchmarknamen. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 2 januari 2020 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de AFM over deze veranderingen.

 

Zeist, 29 november 2019
Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie