Paniek op de beurs om Coronavirus

 

Zeist, 13 maart 2020


Sinds 1987 daalden de beurskoersen niet zo sterk als gisteren. De paniek had natuurlijk te maken met het coronavirus. Centrale banken en overheden namen de maatregelen die we verwachtten. Maar beleggers waren teleurgesteld over het steunpakket van president Trump en de Centrale Bank van Europa (ECB). Die teleurstelling kwam bovenop de schrik van het begin van de week, toen de olieprijs hard daalde door de ruzie tussen Saudi-Arabië en Rusland.

 

Hoe nu verder?
Wij zien drie mogelijke scenario’s:

- Insluiting van het virus
Dit is het meest optimistische scenario. In dit scenario werken de huidige beheersingsmaatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Het effect op de economie is beperkt.

- Beheerste uitbraak
In dit scenario loopt het aantal besmette personen en doden verder op. Het effect op de economie is negatief. De economische groei komt in veel regio’s tot stilstand of is zelfs negatief. Maar uiteindelijk herstelt de economie zich later in het jaar.

- Grote pandemie
IDit scenario is het meest negatief. De uitbraak is zo groot zijn dat de medische infrastructuur onvoldoende blijkt. Hierdoor overlijden er mensen die anders hadden kunnen overleven. De wereldeconomie wordt op grote schaal ontwricht.

 

Het huidige beeld past bij het scenario ‘beheerste uitbraak’
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) benoemde de uitbraak van het coronavirus als een pandemie. Naar ons idee is de omvang van de uitbraak relatief nog te beperkt om van een pandemie te spreken. Dat de WHO de uitbraak als pandemie bestempelt benadrukt wel dat de beleidsreactie van veel landen te afwachtend is. Wij gaan ervan uit dat de landen die te maken hebben met coronabesmettingen het voorbeeld van China en Italië op korte termijn volgen. In China lijkt de uitbraak dankzij de overheidsmaatregelen nu onder controle. Hierdoor vlakt de groei van het aantal besmettingen sterk af. Italië heeft vergelijkbare maatregelen afgekondigd. Ook andere Europese landen nemen steeds meer maatregelen om verspreiding tegen te gaan. Het kost echter enkele dagen voor het effect van maatregelen echt zichtbaar wordt.

 

Groeivooruitzichten sterk afhankelijk van verloop coronacrisis
De huidige groeivooruitzichten duiden op een lichte wereldwijde recessie. Veel hangt af van hoe de virusuitbraak verder verloopt. Bij een beheerste uitbraak is er sprake van een korte hevige negatieve schok. Die schok wordt gevolgd door een relatief snel en krachtig herstel. De ontwikkelingen in China wijzen op dit scenario. Wanneer in de rest van de wereld de uitbraak een vergelijkbaar verloop laat zien, is dat ook daar het meest waarschijnlijke scenario.

 

Wat betekent corona voor de beleggingsmarkten?
De uitbraak van het coronavirus heeft risicovolle beleggingen hard geraakt. Van 12 februari tot 12 maart daalden de wereldwijde aandelen met maar liefst 23%. Opvallend is dat de Chinese aandelenmarkten de laatste weken redelijk standhouden. De uitbraak van het virus en steunmaatregelen zorgen ondertussen voor nog lagere rentes. Zo daalden de Duitse 10-jaarsrente tot -0,85%. Voor beleggers in veilige obligaties is een rentedaling gunstig. Obligaties in minder sterke bedrijven of minder sterke overheden hebben tegelijkertijd last van de onzekerheid.

 

Wat doen wij voor u?
Beleggingsfondsen in aandelen of mixfondsen die veel in aandelen beleggen, hebben veel last van de situatie op de beurzen. Beleggingsfondsen in obligaties of voorzichtige mixfonds hebben minder last of profiteren zelfs van de onrust omdat relatief veilige beleggingen nu erg gewild zijn. Centraal Beheer blijft voor u beleggen op de afgesproken manier. Dat betekent dat een aandelenfonds in aandelen blijft beleggen. En binnen een mixfonds houden we de verdeling volgens de afgesproken mix. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. U bepaalt zelf of u wilt verkopen of juist wilt aankopen.

 

Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

 

Zeist, 13 maart 2020
Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie