Het prospectus verandert

 

Zeist, 31 januari 2018


 

Op 1 maart 2018 verandert het prospectus van de subfondsen van Achmea paraplu Fonds A. De veranderingen gelden voor alle fondsen van Centraal Beheer Gemaksbeleggen en Centraal Beheer Fondsbeleggen. 3 onderdelen veranderen:

 

De koerscompensatie verandert

U krijgt een schadevergoeding van ons als wij een foute koers hebben berekend en met deze foute koers uw opdracht hebben verwerkt. Voor elk fonds verandert de koerscompensatie. U krijgt compensatie als de fout groter is dan de drempelwaarde (dit is de procentuele afwijking tussen de juiste koers en de foute koers) van het fonds én de door u geleden schade meer bedraagt dan €3,00. In de tabel hieronder ziet u de drempelwaarden.     

 

Fonds Drempelwaarde
Achmea mixfonds zeer voorzichtig A 0,49%
Achmea mixfonds voorzichtig A 0,61%
Achmea mixfonds gemiddeld A 0,73%
Achmea mixfonds ambitieus A 0,86%
Achmea mixfonds zeer ambitieus A 1,00%
Achmea euro staatsobligaties fonds A 0,50%
Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A 0,50%
Achmea mixfonds wereldwijd aandelen fonds A 1,00%

 

Oproeping jaarvergadering alleen via de website

De oproeping van de jaarvergadering vindt alleen plaats via de website. De voorwaarden van Achmea paraplu fonds A worden ook hierop aangepast

 

Overige aanpassingen

We hebben bepaalde hoofdstukken op leesbaarheid verbeterd.

Het prospectus passen wij op 1 maart 2018 aan

We maken het nieuwe basis en aanvullend prospectus bekend op onze website. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 1 maart 2018 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) over deze veranderingen.

 

 

Zeist, 31 januari 2018

 

 

Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A

De Directie