Het beleggingsbeleid voor euro staatsobligaties wijzigt

 

Zeist, 29 april 2020

 

Op 27 februari 2020 kondigden wij aan dat het beleggingsbeleid van de Achmea IM Euro Government Bond Pool (hierna de 'Euro Government Bond Pool') op 1 april 2020 zou wijzigen. Op 27 maart 2020 stelden wij deze wijzigingen uit vanwege de gevolgen van het coronavirus voor de financiële markten. Inmiddels zijn de marktomstandigheden wat verbeterd. De wijziging gaat door op 1 mei 2020.

 

Hieronder herhalen we de kern van het nieuwsbericht van 27 februari 2020:

 

De onderstaande subfondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen, voor een deel of helemaal, in de Euro Government Bond Pool:

 

• Achmea mixfonds voorzichtig A

• Achmea mixfonds gemiddeld A

• Achmea mixfonds ambitieus A

• Achmea euro staatsobligaties fonds A

 

Wat wijzigt er in het beleggingsbeleid?
Met de onderstaande wijzigingen willen wij het risico- en rendementsprofiel verbeteren:

 

• De benchmark wijzigt
De huidige benchmark 'de Bloomberg Barclays Capital Euro Aggegrate Treasury Total Return Index' wijzigt in 'Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury GDP Weigthed 75% Core + 25% Non-core Total Return Index'.

• Van passief naar actief beheer
Wij verwachten met een actief beleggingsbeleid een beter rendement te kunnen halen dan met een passief beleggingsbeleid. Dit houdt in dat we de benchmark niet meer volgen, maar het doel hebben een hoger rendement te behalen dan de benchmark. De portefeuille van de Euro Government Bond Pool zal dus van de benchmark afwijken.

• Uitbreiding van de soorten obligaties en derivaten
We beleggen nu in staatsobligaties binnen de eurozone en futures. Zodra wij overgaan op het actieve beleid beleggen wij ook in obligaties van supranationale instellingen, opties op futures, valuta forwards, renteswaps en inflatieswaps.

 

De Lopende Kosten Factor (LKF) en de risicometers van de subfondsen van Achmea paraplu fonds A wijzigen niet.

 

De Achmea IM Euro Government Bond Pool gaat samen met het Achmea IM Euro Government Bond Fund
In ons nieuwsbericht van 27 februari 2020 stond dat het wijzigen van het beleggingsbeleid van de euro Government Bond Pool tot gevolg heeft dat er 2 fondsen ontstaan die hetzelfde beleggingsbeleid hebben. Daarom zijn wij van plan om in het 2e kwartaal van 2020 de Achmea IM Euro Government Bond Pool samen te voegen met het Achmea IM Euro Government Bond Fund. Hierover leest u later meer in een apart nieuwsbericht. We hanteren daarbij geen termijn van 30 dagen.

 

Wij passen het aanvullend prospectus en de Essentiele Beleggersinformatie aan op 1 mei 2020
Wij breiden het aanvullend prospectus van Achmea paraplu fonds A uit met een inlegvel. Hierop leest u de fondswijzigingen terug. Op 1 mei vindt u het nieuwe aanvullend prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie op onze website. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 1 mei 2020 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. U kunt uw beleggingen verkopen via Mijn Centraal Beheer of de Centraal Beheer App.

 

Wij informeren de Autoriteit Financiële Markten over deze verandering.

 

Achmea Investment Management B.V., Beheerder van Achmea paraplu fonds A

De Directie