Het beleggingsbeleid voor euro staatsobligaties verandert

 

Zeist, 27 februari 2020

 

Op 1 april 2020 passen wij het beleggingsbeleid van de Achmea IM Euro Government Bond Pool (hierna 'beleggingsfonds') aan. De volgende subfondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen voor een deel of helemaal in dit beleggingsfonds:

 

• Achmea mixfonds voorzichtig A

• Achmea mixfonds gemiddeld A

• Achmea mixfonds ambitieus A

• Achmea euro staatsobligaties fonds A

 

Hieronder geven wij aan wat er in het beleggingsbeleid wijzigt:

• De benchmark wijzigt
De huidige benchmark 'de Barclays Capital Euro Aggegrate Treasury Total Return Index' wijzigt in 'Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury GDP Weigthed 75% Core + 25% Non-core Total Return Index'.

• Het beheer wordt aangepast van passief naar actief
Wij verwachten met een actief beleggingsbeleid een beter rendement te kunnen realiseren dan met een passief beleggingsbeleid. Dit houdt in dat we niet meer de benchmark volgen, maar als doel hebben een hoger rendement te behalen dan de benchmark. De portefeuille van het beleggingsfonds zal dus van de benchmark afwijken.

• Het gebruik van de soort obligaties en derivaten wordt uitgebreid
We beleggen nu in staatsobligaties binnen de eurozone en futures. Als wij een actief beleid gaan voeren, zullen wij ook beleggen in obligaties van supranationale instellingen, opties op futures, valuta forwards, renteswaps en inflatieswaps.

 

Met de wijzigingen streven we naar verbetering van het risico- en rendementsprofiel. De Lopende kosten factor (LKF) van het beleggingsfonds en de fondsen die er in beleggen wijzigt niet. Ook de risicometers van de subfondsen van Achmea paraplu fonds A wijzigen niet.

 

Na wijziging van het beleggingsbeleid zullen wij dit beleggingsfonds samenvoegen
Na wijziging van het beleggingsbeleid van Achmea IM Euro Government Bond Pool heeft de beheerder twee fondsen met hetzelfde beleggingsbeleid. De beheerder heeft het voornemen om in het 2e kwartaal van 2020 de Achmea IM Euro Government Bond Pool samen te voegen met het Achmea IM Euro Government Bond Fund. De Achmea IM Euro Government Bond Pool zal dan opgaan in het Achmea IM Euro Government Bond Fund. Hierover zal in een apart nieuwsbericht worden gecommuniceerd.

 

Het aanvullend prospectus en de Essentiele Beleggersinformatie passen wij op 1 april 2020 aan
Het aanvullend prospectus van Achmea paraplu fonds A passen wij aan met een inlegvel. We publiceren het nieuwe aanvullend prospectus en de Essentiele Beleggersinformatie op onze website. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 1 april 2020 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de Autoriteit Financiële Markten over deze verandering.

 

Achmea Investment Management B.V., Beheerder van Achmea paraplu fonds A

De Directie