Wijzigingen in het vermogensbeheer van een aantal Achmea fondsen

 

Amsterdam, 7 april 2015

 

Wijzigingen in het vermogensbeheer van het Achmea Eurolanden Aandelenfonds (serie 2), het Achmea Eurolanden Obligatiefonds (serie 4) en het Achmea Eurolanden Mixfonds (serie 5)


Met ingang van 7 mei 2015 en 13 mei 2015 wijzigt het Prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V. ten aanzien van het Achmea Eurolanden Aandelenfonds (serie 2), het Achmea Eurolanden Obligatiefonds (serie 4) en het Achmea Eurolanden Mixfonds (serie 5) (ieder een ‘Fonds’ en meerdere fondsen ‘de Fondsen’).

 

De wijziging betreft een aanpassing in de uitbestedingen van het vermogensbeheer ten behoeve van deze Fondsen, zoals dit wordt uitgevoerd in de Achmea Beleggingspools.

 

Het Achmea Eurolanden Obligatiefonds en het Achmea Eurolanden Mixfonds beleggen hun vermogen (geheel of gedeeltelijk) in participaties van de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro. Vanaf 7 mei 2015 wordt het vermogensbeheer van deze Beleggingspool uitgevoerd door F&C Netherlands B.V. en Robeco Institutional Asset Management B.V. Vanaf 13 mei 2015 wordt het vermogensbeheer van deze Beleggingspool uitgevoerd door F&C Netherlands B.V. en is er vanaf dat moment geen sprake meer van het Multi Asset Management Model binnen deze Beleggingspool, omdat de omvang van het vermogen van deze Beleggingspool het niet langer mogelijk maakt dit op een efficiënte manier uit te voeren.

 

Het Achmea Eurolanden Aandelenfonds en het Achmea Eurolanden Mixfonds beleggen hun vermogen (geheel of gedeeltelijk) in participaties van de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro. Vanaf 13 mei 2015 wordt het vermogensbeheer van deze Beleggingspool uitgevoerd door F&C Netherlands B.V. en is er vanaf dat moment geen sprake meer van het Multi Asset Management Model binnen deze Beleggingspool, omdat de omvang van het vermogen van deze Beleggingspool het niet langer mogelijk maakt dit op een efficiënte manier uit te voeren.

 

Dit voorstel tot wijziging maken wij conform wettelijke bepalingen aan deelnemers bekend via de website. Beleggers in de Fondsen kunnen onder ongewijzigde voorwaarden uittreden tot één maand na deze bekendmaking van het besluit tot wijziging van het Multi Asset Management Model. Indien het besluit tot wijziging niet afwijkt van dit voorstel, wordt het prospectus van de Fondsen per genoemde datum inclusief de wijziging gepubliceerd en wordt dit niet separaat bekend gemaakt. De Autoriteit Financiële Markten is op de hoogte gesteld van de aangekondigde wijziging.

 

Amsterdam, 7 april 2015
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.
De directie