Voornemen wijziging op- en afslagen subfondsen Achmea paraplu fonds A

 

Zeist, 29 januari 2016


Achmea Investment Management B.V. deelt mee dat het voornemen bestaat om de op- en afslagen van de hieronder genoemde subfondsen van Achmea paraplu fonds A, hieronder ook ‘fonds’ of ‘fondsen’ genoemd, te wijzigen met ingang van 1 maart 2016.

 

Achmea mixfonds zeer voorzichtig A (serie 1)

Achmea mixfonds voorzichtig A (serie 2)

Achmea mixfonds gemiddeld A (serie 3)

Achmea mixfonds ambitieus A (serie 4)

Achmea mixfonds zeer ambitieus A (serie 5)

Achmea euro staatsobligaties fonds A (serie 6)

Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A (serie 7)

Achmea wereldwijd aandelen fonds A (serie 8)

 

Zoals opgenomen in het prospectus van Achmea paraplu fonds A, wordt bij uitgifte en inkoop van participaties in de fondsen een opslag respectievelijk een afslag toegepast op de vastgestelde intrinsieke waarde met het oog om de zittende beleggers te beschermen tegen kosten die drukken op het betreffende fonds als gevolg van toe- of uittredende beleggers. Na evaluatie is gebleken dat de kosten die worden gedekt uit de op- en afslagen bij de onderstaande fondsen hoger zijn geworden.

 

Fonds

vanaf 1 augustus 2015 vanaf 1 maart 2016
Achmea mixfonds zeer voorzichtig A (serie 1) 0,127% 0,182%
Achmea mixfonds voorzichtig A (serie 2) 0,134% 0,197%
Achmea mixfonds gemiddeld A (serie 3) 0,143% 0,213%
Achmea mixfonds ambitieus A (serie 4) 0,145% 0,220%
Achmea mixfonds zeer ambitieus A (serie 5) 0,149% 0,237%

Achmea mixfonds euro staatsobligaties fonds A (serie 6)

0,092% 0,110%

Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A (serie 7)

0,204% 0,222%

Achmea wereldwijd aandelenfonds A (serie 8)

0,137% 0,147%

 

 

De voorgenomen wijziging houdt in dat lasten worden opgelegd aan de deelnemers in de zin van artikel 4:47 lid 4 Wft en de deelnemers kunnen in de periode vanaf heden tot 1 maart 2016 onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden.

 

 

In het aanvullende prospectus van Achmea paraplu fonds A wordt op 1 maart 2016 een inlegvel toegevoegd, waarin de wijziging is vermeld.

 

 

Een besluit van Achmea Investment Management B.V. tot wijziging dat niet afwijkt van dit voorstel zal niet separaat bekend worden gemaakt maar als onderdeel van de gewijzigde voorwaarden, in de vorm van een inlegvel bij het aanvullende prospectus van Achmea paraplu fonds A op 1 maart 2016 beschikbaar zijn op de website: www.achmeainvestmentmanagement.nl.

 

 

De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) is van dit voorstel in kennis gesteld.

 

 

Amsterdam, 29 januari 2016

Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A

De directie