Het beleid voor staatsobligaties verandert

 

Zeist, 12 juni 2017


 

Op 11 juli 2017 passen wij de Beleggingspool Achmea Staatsobligaties Euro aan. Deze subfondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen voor een deel of helemaal in deze Beleggingspool:

 

  • Achmea mixfonds zeer voorzichtig A
  • Achmea mixfonds voorzichtig A
  • Achmea mixfonds gemiddeld A
  • Achmea mixfonds ambitieus A
  • Achmea mixfonds zeer ambitieus A
  • Achmea euro staatsobligaties fonds A

 

De Beleggingspool Achmea Staatsobligaties Euro belegt passief

 De Beleggingspool volgt de benchmark. In bijzondere marktomstandigheden kon van deze benchmark afgeweken worden. In de praktijk wijken wij niet af. Dit is in het beleid aangepast.

 

Het aanvullend prospectus passen we op 11 juli aan

We maken het nieuwe aanvullend prospectus bekend op onze website. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 11 juli 2017 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de AFM over deze verandering.

Zeist, 12 juni 2017
Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De Directie