Achmea Beleggingsfondsen N.V. (in liquidatie): Deponering documentatie Achmea Beleggingsfondsen N.V. in liquidatie

 

Amsterdam, 13 november 2015


De vereffenaar van de naamloze vennootschap Achmea Beleggingsfondsen N.V. in liquidatie, statutair gevestigd te Zaandam en zijnde een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, deelt mee dat de rekening en verantwoording en het plan van verdeling als bedoeld in artikel 2:23b Burgerlijk Wetboek gedurende twee maanden na deze publicatie ter kennisneming van een ieder ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en ten kantore van de vennootschap zijn neergelegd.

 

Deze mededeling is ook op 13 november 2015 gepubliceerd in Dagblad Trouw.

 

Amsterdam, 13 november 2015
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., beheerder van Achmea Beleggingsfondsen N.V. (in liquidatie)
De directie