Besluiten Buitengewone Aandeelhoudersvergadering Achmea Beleggingsfondsen N.V.

 

Amsterdam, 31 augustus 2015


De Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) vond plaats op 27 augustus 2015 in Amsterdam. Deze BAVA was aangekondigd op 10 juli 2015 via een oproepingsadvertentie in Dagblad Trouw en op deze website van de beheerder. Op de website van de beheerder is ook op 10 juli een Informatie Memorandum gepubliceerd met nadere informatie over de onderwerpen van deze BAVA. Via onderstaande link kunt u de notulen van deze BAVA inzien, waarin de besluiten zijn vastgelegd.

 

Notulen BAVA 27 augustus 2015

 

Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste besluiten:

 

  • Ontbinding Achmea Beleggingsfondsen N.V. Besloten is om Achmea Beleggingsfondsen N.V. op te heffen op een nader te bepalen datum. Vooralsnog bestaat het voornemen om Achmea Beleggingsfondsen N.V. medio november 2015 uit te faseren. De precieze datum wordt bekend gemaakt in een landelijk verspreid dagblad en op deze website van de beheerder.

 

  • Gewijzigde statuten van Achmea Beleggingsfondsen N.V. De voorgestelde wijzigingen van de statuten van Achmea Beleggingsfondsen N.V. zijn goedgekeurd. Het Prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V. is hierop gewijzigd. Dit Prospectus kunt u downloaden bij de fondsen.

 

  • Vaststelling van voorstel tot liquidatie-uitkeringen bij voorbaat in het kader van de ontbinding Dit voorstel is goedgekeurd. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar bijlage E van het Informatie Memorandum van 10 juli 2015.

 

Op basis van de genomen besluiten is ook de wijziging van het beleggingsbeleid van de fondsen doorgevoerd, zoals voorgesteld op 10 juli 2015. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het Informatie Memorandum van 10 juli 2015. Het Aanvullend Prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V. is hierop aangepast en kunt u downloaden bij de fondsen.

 

Amsterdam, 31 augustus 2015

Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.

De Directie