Benoeming nieuw lid Raad van Commissarissen

 

Amsterdam, 27 oktober 2014


Per 8 oktober 2014 is de heer J.M. Buckens benoemd als commissaris van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.
Deze benoeming is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten.

 

De Raad van Commissarissen  van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. bestaat per deze datum uit mevrouw H. Kapteijn (voorzitter), de heer G.M.P.M. van Berkel en de heer J.M. Buckens.

 

Amsterdam, 27 oktober 2014

 

Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.
De Directie