AIFMD-richtlijn

 

Amsterdam, 22 juli 2014


Vanaf 22 juli 2014 valt Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. (ABB) onder het regime van de Alternative Investment Fund Managers-richtlijn, de "AIFM-richtlijn". Dit is een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels introduceert. Deze richtlijn legt verschillende verplichtingen op voor beheerders van beleggingsinstellingen.

 

Met ingang van 22 juli 2014 wijzigt hierdoor ook het basis- en aanvullend prospectus (het ‘Prospectus’) van Achmea Beleggingsfondsen N.V. ten aanzien van het Achmea Nederland Aandelenfonds (serie 1), het Achmea Eurolanden Aandelenfonds (serie 2), het Achmea Wereld Aandelenfonds (serie 3), het Achmea Eurolanden Obligatiefonds (serie 4) en het Achmea Eurolanden Mixfonds (serie 5).
 

Gelijktijdig met de wijzigingen n.a.v. de AIFM-richtlijn, is het Prospectus ook geactualiseerd op o.a. de jaarcijfers over het boekjaar 2013.

Een toelichting op de wijzigingen kunt u lezen in bijgaand document:

Toelichting AIFMD 22 juli 2014

 

U kunt dit Prospectus downloaden door bij Fondsen te kiezen voor één Achmea beleggingsfonds.

Amsterdam, 22 juli 2014

Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.
De Directie