Mededeling 31 maart 2016 inzake voornemen wijziging op- en afslagen subfondsen Achmea paraplu fonds A

 

Amsterdam, 31 juli 2015


Op 1 augustus 2015 worden de op- en afslagen verlaagd van de fondsen, die zijn opgenomen binnen Achmea paraplu fonds A.

Zoals opgenomen in het prospectus van Achmea paraplu fonds A, wordt bij uitgifte en inkoop van participaties in de fondsen een opslag respectievelijk een afslag toegepast op de vastgestelde intrinsieke waarde met het oog om de zittende beleggers te beschermen tegen kosten die drukken op het betreffende fonds als gevolg van toe- of uittredende beleggers. Na evaluatie is gebleken dat de kosten die worden gedekt uit de op- en afslagen bij de fondsen lager zijn geworden:

 

 
Fonds Tot 1 augustus 2015 Vanaf 1 augustus 2015
Achmea mixfonds zeer voorzichtig A (serie 1) 0,178% 0,127%
Achmea mixfonds voorzichtig A (serie 2) 0,190%

0,134%

Achmea mixfonds gemiddeld (serie 3) 0,206%

0,143%

Achmea mixfonds ambitieus A (serie 4) 0,208% 0,145%
Achmea mixfonds zeer ambitieus A (serie 5) 0,218% 0,149%
Achmea euro staatsobligaties fonds A (serie 6) 0,165% 0,092%
Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A (serie 7) 0,265%

0,204%

Achmea wereldwijd aandelen fonds A (serie 8) 0,165% 0,137%

 

In het aanvullend prospectus van Achmea paraplu fonds A is een inlegvel toegevoegd, waarin de nieuwe percentages zijn vermeld.

 

Het aanvullend prospectus kunt u downloaden bij de fondsen. 

 

Amsterdam, 31 juli 2015
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.
De directie