Aanpassing beleggingsbeleid grondstoffen

 

Zeist, 21 februari 2017


Op 22 maart 2017 gaan wij het beleggingsbeleid van de Beleggingspool Achmea Grondstoffen aanpassen.

 

De onderstaande subfondsen van Achmea paraplu fonds A (hierna ” fondsen”) beleggen gedeeltelijk in deze Beleggingspool:

Achmea mixfonds zeer voorzichtig A (serie 1)

Achmea mixfonds voorzichtig A (serie 2)

Achmea mixfonds gemiddeld A (serie 3)

Achmea mixfonds ambitieus A (serie 4)

Achmea mixfonds zeer ambitieus A (serie 5)

 

In het huidige beleggingsbeleid belegt de Beleggingspool Achmea Grondstoffen in Amerikaanse kortlopende staatsobligaties (“Treasury bills’) en valutatermijncontracten. In het nieuwe beleid wordt belegd in kortlopende staatsobligaties van ontwikkelde landen in de Eurozone, zoals Nederland, Duitsland, Frankrijk en België. Door te beleggen in euro staatsobligaties in plaats van in Treasury bills, wordt het grootste gedeelte van het valutarisico afgedekt. De benchmark wijzigt niet.

 

Dit voorstel tot aanpassing van het beleggingsbeleid maken wij volgens wettelijke regels bekend via onze website. In de periode vanaf nu tot 22 maart 2017 kunt u onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden.

 

Als het besluit tot aanpassing niet afwijkt van dit voorstel, publiceren wij het aanvullend prospectus van de fondsen op 22 maart 2017 inclusief de wijziging via een inlegvel op onze website. Dit maken wij niet apart op de website bekend.

 

 

De Autoriteit Financiële Markten hebben wij geïnformeerd over de aangekondigde aanpassing.

 

 

Zeist, 21 februari 2017

 

Achmea Investment Management B.V.,

Beheerder van Achmea paraplu fonds A