Wijziging kosten bij uitgifte en inkoop van aandelen

 

Amsterdam, 31 mei 2014

Met ingang van 1 juli 2014 wijzigt het Prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V. ten aanzien van het Achmea Nederland Aandelenfonds (serie 1), het Achmea Eurolanden Aandelenfonds (serie 2), het Achmea Wereld Aandelenfonds (serie 3), het Achmea Eurolanden Obligatiefonds (serie 4) en het Achmea Eurolanden Mixfonds (serie 5) (ieder een ‘Fonds’ en meerdere fondsen ‘de Fondsen’).

De wijziging betreft een verhoging van het percentage kosten bij uitgifte en inkoop (de op- en afslag) van de Fondsen.

Zoals opgenomen in het Prospectus Beleggingsfondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. wordt bij uitgifte en inkoop van Fondsen een opslag respectievelijk een afslag toegepast op de vastgestelde intrinsieke waarde. Na evaluatie is gebleken dat de kosten die worden gedekt uit de op- en afslagen hoger zijn geworden. Om de zittende beleggers niet te benadelen, worden de op- en afslag percentages als volgt per 1 juli 2014 verhoogd:

 

Fonds Tot 1 juli 2014 Vanaf 1 juli 2014
Achmea Nederland Aandelenfonds (serie 1) 0,250% 0,270%
Achmea Eurolanden Aandelenfonds (serie 2) 0,200% 0,240%
Achmea Wereld Aandelenfonds (serie 3) 0,130% 0,160%
Achmea Eurolanden Obligatiefonds (serie 4) 0,250% 0,270%
Achmea Eurolanden Mixfonds (serie 5) 0,230% 0,290%

 

Om bovenstaande wijzigingen kenbaar te maken is op 31 mei 2014 een advertentie geplaatst in Dagblad Trouw.

 

Huidige beleggers kunnen tot één maand na deze bekendmaking van het besluit tot wijziging van kosten bij uitgifte en inkoop onder ongewijzigde voorwaarden uittreden.

 

Amsterdam, 31 mei 2014

 

Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.

De directie