Wijziging kosten bij uitgifte en inkoop van aandelen

 

Amsterdam, 30 december 2014


Met ingang van 1 februari 2015 wijzigt het Prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V. ten aanzien van het Achmea Eurolanden Aandelenfonds (serie 2), het Achmea Wereld Aandelenfonds (serie 3), het Achmea Eurolanden Obligatiefonds (serie 4) en het Achmea Eurolanden Mixfonds (serie 5) (ieder een ‘Fonds’ en meerdere fondsen ‘de Fondsen’).

De wijziging betreft een aanpassing van het percentage kosten bij uitgifte en inkoop (de op- en afslag) van de Fondsen.

Zoals opgenomen in het Prospectus Beleggingsfondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. wordt bij uitgifte en inkoop van Fondsen een opslag respectievelijk een afslag toegepast op de vastgestelde intrinsieke waarde. Na evaluatie is gebleken dat de kosten die worden gedekt uit de op- en afslagen bij twee Fondsen hoger zijn geworden en bij twee Fondsen lager zijn geworden. Om de zittende beleggers niet te benadelen, worden de op- en afslag percentages per 1 februari 2015 als volgt aangepast:

 

Fonds Tot 1februari 2015 Vanaf 1 februari 2015
Achmea Eurolanden Aandelenfonds (serie 2) 0,296% 0,315%
Achmea Wereld Aandelenfonds (serie 3) 0,235% 0,294%
Achmea Eurolanden Obligatiefonds (serie 4) 0,279% 0,243%
Achmea Eurolanden Mixfonds (serie 5) 0,327% 0,311%

 

De op- en afslag van het Achmea Nederland Aandelenfonds (serie 1) blijft ongewijzigd 0,304%.

 

De Autoriteit Financiële Markten is op de hoogte gesteld van deze wijziging.

 

Huidige beleggers kunnen tot één maand na deze bekendmaking van het besluit tot wijziging van kosten bij uitgifte en inkoop onder ongewijzigde voorwaarden uittreden.

 

Amsterdam, 30 december 2014

 

Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.

De directie