Wijziging kosten bij uitgifte en inkoop van aandelen

 

Amsterdam, 28 augustus 2014


Met ingang van 1 oktober 2014 wijzigt het Prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V. ten aanzien van het Achmea Nederland Aandelenfonds (serie 1), het Achmea Eurolanden Aandelenfonds (serie 2), het Achmea Wereld Aandelenfonds (serie 3), het Achmea Eurolanden Obligatiefonds (serie 4) en het Achmea Eurolanden Mixfonds (serie 5) (ieder een ‘Fonds’ en meerdere fondsen ‘de Fondsen’).

 

De wijziging betreft een verhoging van het percentage kosten bij uitgifte en inkoop (de op- en afslag) van de Fondsen.

 

Zoals opgenomen in het Prospectus Beleggingsfondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. wordt bij uitgifte en inkoop van Fondsen een opslag respectievelijk een afslag toegepast op de vastgestelde intrinsieke waarde. Na evaluatie is gebleken dat de kosten die worden gedekt uit de op- en afslagen hoger zijn geworden. Om de zittende beleggers niet te benadelen, worden de op- en afslag percentages als volgt per 1 oktober 2014 verhoogd:

 

 

Fonds Tot 1 oktober 2014 Vanaf 1 oktober 2014
Achmea Nederland Aandelenfonds (serie 1) 0,270% 0,304%
Achmea Eurolanden Aandelenfonds (serie 2) 0,240%

0,296%

Achmea Wereld Aandelenfonds (serie 3) 0,160%

0,235%

Achmea Eurolanden Obligatiefonds (serie 4) 0,270% 0,279%
Achmea Eurolanden Mixfonds (serie 5) 0,290% 0,327%

 

De Autoriteit Financiële Markten is op de hoogte gesteld van deze wijziging.

 

Huidige beleggers kunnen tot één maand na deze bekendmaking van het besluit tot wijziging van kosten bij uitgifte en inkoop onder ongewijzigde voorwaarden uittreden.

 

Amsterdam, 28 augustus 2014

 

Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.

De directie