Aanpassing voorwaarden voor op- en afslagkosten

Per 9 mei 2020 veranderen de fondsvoorwaarden en de prospectussen van onze beleggingsfondsen. In de nieuwe versies staan andere afspraken over de manier waarop wij de op- en afslagkosten in de fondskoersen mogen verwerken.

 

Als u een fonds koopt, verkoopt, of switcht moet het fonds beleggingen kopen of verkopen. Daar zijn kosten aan verbonden. Het zou niet eerlijk zijn als de zittende beleggers in het fonds meebetalen aan deze kosten. Daarom wordt er een op- of afslag in rekening gebracht en die kosten verwerken we in de koers van het beleggingsfonds. De hoogte van de op- en afslagen zijn in normale marktomstandigheden een gemiddelde over een langere periode.

 

Reden voor de wijzigingen

De grote onzekerheid op de financiële markten heeft tot gevolg dat de werkelijke kosten voor het kopen of verkopen van sommige beleggingen hoger kunnen worden dan de op- en afslagen die gebaseerd zijn op een lange termijn gemiddelde. Als de kosten door deze bijzondere marktomstandigheden gemiddeld genomen hoger gaan worden dan de tot nu toe berekende gemiddelde op- en afslagen, komt het meerdere ten laste van zittende participanten en dat willen we voorkomen.

 

We wijzigen het prospectus en de fondsvoorwaarden

Tot nu toe hebben wij iedere aanpassing van de op- en afslagen altijd een maand nadat wij dit bekend maakten in laten gaan. In een situatie van bijzondere marktomstandigheden is het niet in het belang van de zittende participanten 1 maand te wachten als de hoogte van de op- en afslagen aangepast moeten worden naar werkelijke kosten.

 

Daarom hebben wij besloten om met ingang van 9 mei 2020:

- een maximum van 0,6% per Fonds voor de op- en afslagen in het prospectus op te nemen;
- de mogelijkheid op te nemen dat wij de werkelijke kosten kunnen berekenen in plaats van dat de op- en afslagen een gemiddelde over een langere periode zijn;
- wij het maximum van de op- en afslagen kunnen overschrijden als er sprake is van bijzondere marktomstandigheden en dit in het belang van de beleggers is. Dit doen wij om de zittende participanten te beschermen.

 

De actuele op- en afslagen worden vanaf genoemde datum steeds gepubliceerd op onze website.

 

Aanpassing prospectus en informeren AFM

De wijzigingen voegen wij toe aan het prospectus met een inlegvel. De fondsvoorwaarden passen wij inhoudelijk aan. Het nieuwe prospectus vindt u vanaf 9 mei 2020 op onze website. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 9 mei 2020 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de AFM over deze veranderingen.

 

Zeist, 8 april 2020

Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A

De directie