Uitnodiging Jaarvergadering 2021 Achmea paraplu fonds A

 

Zeist, 19 mei 2021


Met Centraal Beheer Fondsbeleggen en Centraal Beheer Gemaksbeleggen belegt u in de subfondsen van Achmea paraplu fonds A. Ieder jaar organiseren wij een Jaarvergadering voor Participanten. Wij nodigen u graag uit voor de Jaarvergadering 2021:

 

• Achmea mixfonds zeer voorzichtig A

• Achmea mixfonds voorzichtig A

• Achmea mixfonds gemiddeld A

• Achmea mixfonds ambitieus A

• Achmea mixfonds zeer ambitieus A

• Achmea euro staatsobligaties fonds A

• Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A

• Achmea wereldwijd aandelen fonds A

Op 3 juni bent u van harte welkom in Zeist

De jaarvergadering vindt plaats op 3 juni 2021 bij Achmea Investment Management, Handelsweg 2 in Zeist. De bijeenkomst start om 10.00 uur.

 

De agenda van de Jaarvergadering is als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Behandeling van het schriftelijke jaarverslag en het door de beheerder gevoerde beheer in 2020

4. Décharge aan Achmea Investment Management B.V. voor het door haar gevoerde beheer over het boekjaar 2020 (stempunt)

5. Rondvraag

6. Sluiting.

 

Hier kunt u het jaarverslag downloaden. Het jaarverslag kunt u ook in geprinte versie inkijken op ons kantoor in Zeist.

U kunt de jaarvergadering alleen bijwonen als u zich aanmeldt

Voor elke participatie in een fonds krijgt u één stem. U kunt deelnemen aan de Jaarvergadering als u op 12 mei 2021, na de verwerking van alle bij- en afschrijvingen, in het bezit was van participaties op uw beleggingsrekening van Centraal Beheer Gemaksbeleggen of Centraal Beheer Fondsbeleggen. U kunt zich tot uiterlijk 27 mei 2021 schriftelijk aanmelden.

Vermeld bij uw aanmelding deze gegevens:

 

• Het aantal participaties waarmee u wilt stemmen

• Het nummer van uw beleggingsrekening van Centraal Beheer Gemaksbeleggen of Centraal Beheer Fondsbeleggen

• Uw adresgegevens.

Stuur uw aanmelding voor de Jaarvergadering naar:

Achmea Investment Management B.V.
Handelsweg 2
3707 NH Zeist

Na ontvangst en controle ontvangt u een toegangsbewijs

Zonder dit toegangsbewijs kunt u de Jaarvergadering niet bijwonen. U kunt uzelf laten vertegenwoordigen. Daarvoor moet u een door uzelf ondertekende schriftelijke volmacht toesturen bij uw aanmelding. Bij de Jaarvergadering vragen wij participanten of gevolmachtigden zich te legitimeren met een geldig paspoort of rijbewijs.

 

Zeist, 19 mei 2021

De Beheerder: Achmea Investment Management B.V.