Prospectus fondsen Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen verandert door meer uitsluitingen en nieuwe jaarcijfers

 

Zeist, 29 juli 2021


Op 1 september 2021 passen we het prospectus van onze beleggingsfondsen van Centraal Beheer Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen aan.

 

We sluiten meer bedrijven uit die werken met vervuilende en milieubedreigende fossiele brandstoffen
We beleggen niet langer in bedrijven die meer dan 5% van hun omzet halen uit steenkool, teerzandolie, arctische olie, arctische gas, schaliegas of schalieolie. Deze fossiele brandstoffen zorgen namelijk voor milieuvervuiling. Verbranding ervan zorgt voor extra CO2 in de atmosfeer. En voor opwarming van de aarde.

 

Met deze extra uitsluitingen zetten we een stap verder in ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Daarin leest u meer over onze uitsluitingen.

 

Nieuwe jaarcijfers
In het prospectus staan nu ook de jaarcijfers over 2020.

 

Wij passen het prospectus aan op 1 september 2021
We publiceren het nieuwe prospectus op 1 september 2021 op onze website(s). U vindt het bij de voorwaarden en formulieren. Bent u het niet eens met de aanpassing van het prospectus? En belegt u in een van de beleggingsfondsen van Centraal Beheer? Dan kunt u uw beleggingen tot 31 augustus 2021 verkopen. Op 1 september gaat het nieuwe prospectus namelijk in. Verkopen kan via Mijn Centraal Beheer of de Centraal Beheer App. Wij informeren de Autoriteit Financiële Markten over deze verandering.

 

Zeist, 29 juli 2021
Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie