Prospectus Achmea paraplu fonds A verandert als gevolg van duurzaamheid

 

Zeist, 30 april 2021


Op 1 juni 2021 veranderen wij het aanvullend prospectus van Achmea paraplu fonds A van de beleggingsfondsen van Centraal Beheer Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen. Op die datum wijzigt het prospectus op de onderstaande punten:

 

Groene obligaties worden toegevoegd aan euro staatsobligaties
Het Achmea mixfonds voorzichtig A, Achmea mixfonds gemiddeld A, Achmea mixfonds ambitieus A en het Achmea euro staatsobligaties fonds A beleggen (deels) in het Achmea IM Euro Government Bond Fund, welke vanaf 1 juni 2021 voor minimaal 2% gaat beleggen in groene obligaties. Dit betekent dat de fondsen ESG-kenmerken gaan promoten. Groene obligaties zijn obligaties waarvan de opbrengsten uitsluitend gebruikt worden om projecten of activiteiten met een aantoonbaar positief effect op het milieu of klimaat te financieren. We gebruiken ons eigen onafhankelijke raamwerk om te beoordelen of groene obligaties wel voldoende groen zijn. Dit raamwerk is gebaseerd op de Green Bond Principles van de International Capital Market Association en de taxonomie van het Climate Bonds Initiative. Het geeft inzicht in de mate van vertrouwen dat de groene obligaties daadwerkelijk worden gebruikt voor financiering van groene projecten.

 

Aanvullende duurzaamheidscriteria voor wereld aandelen
Het Achmea mixfonds voorzichtig A, Achmea mixfonds gemiddeld A, Achmea mixfonds ambitieus A, Achmea mixfonds zeer ambitieus A en het Achmea wereldwijd aandelen fonds A beleggen (deels) in het Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR Hedged, waarvoor vanaf 1 juni 2021 twee aanvullende doelstellingen gaan gelden:

- er wordt gestreefd naar een beter ESG-profiel dan het ESG-profiel van benchmark;
- er wordt gestreefd naar een lagere CO2-intensiteit dan de CO2-intensiteit van de benchmark.

 

ESG staat voor Environment, Social en Governance. In het basisprospectus van Achmea paraplu fonds A staat hier meer informatie over.

 

Tekstuele aanpassing
Het Achmea mixfonds voorzichtig A, Achmea mixfonds gemiddeld A, en het Achmea mixfonds ambitieus A beleggen deels in het Achmea IM (HC) Emerging Market Debt Fund EUR hedged. In het prospectus is verduidelijkt dat ESG-integratie deels bij de externe vermogensbeheerder plaatsvindt.

 

Wij passen het aanvullend prospectus aan op 1 juni 2021
Het prospectus wordt op 1 juni 2021 gepubliceerd op onze website(s). Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 31 mei 2021 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. U kunt uw belegging verkopen via Mijn Centraal Beheer of de Centraal Beheer App. Wij informeren de Autoriteit Financiële Markten over deze verandering.

 

Zeist, 30 april 2021
Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie