Prospectus Achmea paraplu fonds A verandert als gevolg van duurzaamheidswetgeving en onderhoudsaanpassingen

 

Zeist, 9 februari 2021


Op 10 maart 2021 veranderen wij het prospectus van Achmea paraplu fonds A van de beleggingsfondsen van Centraal Beheer Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen. Op die datum wijzigt het prospectus door nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Ook wijzigt het prospectus op enkele andere punten.

 

Duurzaamheidswetgeving
In 2018 heeft de Europese Commissie het EU Actieplan voor Duurzame Financiering gepubliceerd. Op het gebied van duurzaamheid wordt in de komende 3 jaar veel nieuwe wet- en regelgeving ingevoerd. De eerste belangrijke wetswijziging gaat in op 10 maart 2021 (Sustainable Finance Disclosure Regulation, de SFDR). Deze wetgeving verplicht onder meer dat beheerders van beleggingsinstellingen in prospectussen van beleggingsfondsen transparant zijn over de manier waarop er in het beleggingsproces rekening wordt gehouden met duurzaamheidsrisico’s. Ook moet duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen fondsen die ecologische of sociale kenmerken promoten en die een duurzame belegging tot doel hebben.

 

Onderhoudsaanpassingen

Hoofdstuk 2.4 van het basis prospectus
De taken van Dhr R. Gergin worden overgenomen door Mevr. H. Smeets-Flier.

 

Hoofdstuk 2.7 van het basis prospectus
Op 1 januari 2021 wijzigt de accountant naar Ernst & Young.

 

Hoofdstuk 7 van het basis prospectus
Het heffingsvrij vermogen over het 2021 is gewijzigd naar € 50.000 per persoon.

 

Hoofdstuk 9.3. van het basis prospectus.
In dit hoofdstuk staat dat de Vergadering van Participanten de jaarrekening vaststelt. Dit komt niet overeen met de fondsvoorwaarden van Achmea paraplu fonds A. In de fondsvoorwaarden staat dat de beheerder de jaarrekening vaststelt. Om die reden wijzigingen wij het basis prospectus. De jaarrekening wordt ieder jaar opgesteld op basis van financiële wet- en regelgeving, en gecontroleerd door een externe accountant. Klanten van Centraal Beheer Fondsbeleggen en Centraal Beheer Gemaksbeleggen kunnen op de jaarvergadering vragen stellen over het gevoerde beheer en de jaarrekening. De uitnodiging voor de jaarvergadering staat ieder jaar op onze website.

 

Wij passen het prospectus aan op 10 maart 2021
Het prospectus wordt op 10 maart 2021 gepubliceerd op onze website(s). Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 9 maart 2021 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. U kunt uw belegging verkopen via Mijn Centraal Beheer of de Centraal Beheer App. Wij informeren de Autoriteit Financiële Markten over deze verandering.

 

Zeist, 9 februari 2021
Achmea Investment Management B.V.,
beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie