Het prospectus van Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen verandert

 

Zeist, 30 november 2021


Op 1 januari 2022 passen we het prospectus aan van de beleggingsfondsen van Centraal Beheer Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen. Het prospectus wijzigt door nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Ook wijzigt het prospectus op enkele andere punten.

 

EU-taxonomiewetgeving

Op 1 januari 2022 gaat de Europese Taxonomiewetgeving in. Deze wetgeving bepaalt aan welke criteria beleggingen moeten voldoen om het ecologisch duurzaam te noemen, bijvoorbeeld op het gebied van mitigatie van klimaatverandering of de adaptatie van klimaatverandering. Dit wordt bepaald aan de hand van hun bijdrage aan het voorkomen van klimaatverandering of het beperken van de gevolgen ervan.

 

In het prospectus is per beleggingsfonds aangegeven in hoeverre een milieudoelstelling wordt nagestreefd zoals dat bepaald is in de EU-Taxonomie. De invoering en naleving van deze duurzaamheidsdoelstellingen leiden tot hogere kosten voor het monitoren en inkopen van gegevens omtrent de duurzaamheid van beleggingen. Deze hogere kosten die worden gemaakt op het niveau van de werkelijke beleggingen waarin de fondsen van Centraal Beheer Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen doorbeleggen hebben wij niet doorberekend en de LKF van de fondsen blijft nu gelijk. Wel ziet u in de kostenparagraaf van een aantal van onze fondsen een kleine verschuiving in de onderverdeling van de kosten.

 

Andere aanpassingen
De belangrijkste zijn:

•  Vanaf 12 oktober 2021 is mevrouw D.C. de Kluis benoemd tot commissaris van Achmea Investment Management en is mevrouw B.E.M. Tetteroo afgetreden.

•  In het hoofdstuk Definities is een aantal begrippen nieuw.

•  In het basis prospectus zijn de hoofdstukken Beloningsbeleid en Verantwoord beleggingsbeleid geactualiseerd.

•  In het aanvullend prospectus is in het hoofdstuk Risicomanagement een uitgebreide alinea opgenomen over duurzaamheidsrisico’s.

•  Voor het fondsvermogen en jaarrendementen verwijzen wij voortaan naar het jaarverslag, de jaarcijfers worden niet meer apart in het aanvullend prospectus vermeld.

 

Wij passen het prospectus aan op 1 januari 2022
We publiceren het nieuwe prospectus op 3 januari 2022 op onze website(s). U vindt het bij de voorwaarden en formulieren. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. We informeren de Autoriteit Financiële Markten over deze verandering.

 

Bent u het niet eens met de aanpassing?
En belegt u in een van de beleggingsfondsen van Centraal Beheer? Dan kunt u uw beleggingen tot 31 december 2021 11.30 uur verkopen. Op 1 januari 2022 gaat het nieuwe prospectus namelijk in. Verkopen kan via Mijn Centraal Beheer of de Centraal Beheer App.

 

Zeist, 30 november 2021
Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie