Het beleid voor bedrijfsobligaties investment grade verandert

 

Zeist, 30 augustus 2018


Op 1 oktober 2018 passen wij de Beleggingspool Achmea Bedrijfsobligaties Investment Grade aan. Deze subfondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen voor een deel of helemaal in deze Beleggingspool:

 

  • Achmea mixfonds zeer voorzichtig A
  • Achmea mixfonds voorzichtig A
  • Achmea mixfonds gemiddeld A
  • Achmea mixfonds ambitieus A
  • Achmea mixfonds zeer ambitieus A
  • Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A

 

Hieronder geven wij aan hoe het beleggingsbeleid verandert:

 

  • We beleggen nu in obligaties met een minimale rating van BBB-. Dit wijzigen we naar obligaties met een minimale rating van BB-. Deze wijziging betreft een klein segment van de portefeuille. We verruimen dit segment met als doelstelling om meer mogelijkheden te creëren om performance te behalen. We verwachten dat door deze wijziging het risicoprofiel van het de beleggingspool en de fondsen die daarin beleggen niet wezenlijk wijzigt.

 

  • We kunnen, naast Duitse en Amerikaanse, ook beleggen in Nederlandse staatsobligaties.

   

  • Liquiditeiten kunnen we doorbeleggen in het Achmea Investment Management Geldmarktfonds en/of het Achmea Investment Management Liquiditeitenfonds. Hiermee wordt het tegenpartijrisico meer gespreid en is het rendement gunstiger dan het aanhouden van liquiditeiten op een betaalrekening.

 

  • Op basis van het huidige beleggingsbeleid kan belegd worden in kredietderivaten. In de praktijk gebruiken wij dit niet. Dit is in het beleid aangepast.

 

 

Met de wijzigingen streven we naar optimalisering van het risico- en rendementprofiel. De Lopende kosten factor (LKF) van de beleggingspool en de fondsen die erin beleggen wijzigt niet. Ook de risicometer van de fondsen wijzigt niet. Op 1 oktober 2018 passen we het aanvullend prospectus van Achmea paraplu fonds A aan met een inlegvel en publiceren we de gewijzigde Essentiële Beleggersinformatie van de fondsen.

 

We maken het nieuwe aanvullend prospectus bekend op onze website. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 1 oktober 2018 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de Autoriteit Financiële Markten over deze verandering.

 

Zeist, 30 augustus 2018

 

Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De Directie