Verantwoord Beleggen

Achmea is een betrokken aandeelhouder. Wij gaan zorgvuldig om met onze beleggingen. Wij hebben dit vastgelegd in beleid.

Verantwoord Beleggen Pensioen

 

Achmea is een betrokken aandeelhouder. Wij gaan daarom zorgvuldig om met onze beleggingen. Wij hebben dit vastgelegd in beleid. Het verantwoord beleggingsbeleid bestaat uit de volgende delen:

Uitsluitingenbeleid

Er worden beleggingen in bepaalde bedrijven en/of landen (overheden) op voorhand uitgesloten. Bijvoorbeeld beleggingen in clustermunitie.

 

Stembeleid

Het stembeleid sluit aan bij internationaal geaccepteerde codes, die als basis dienen voor de beoordeling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf.

 

Engagementbeleid

Nog nadrukkelijker dan voorheen is maatschappelijk verantwoord ondernemen en beleggen een belangrijke thema in onze maatschappij. We gaan daarom actief in gesprek met bedrijven om ze bewust te maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. In onze halfjaarrapportage Maatschappelijk Verantwoord Beleggen leest u meer over engagement.

 

ESG (Environmental, Sociale en Governance) criteria

We zijn in gesprek met onze vermogensbeheerders om ESG-criteria toe te passen. Dat betekent dat bij beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met milieu (Environment), sociale aspecten (Social) en goed bestuur (Governance). Wilt u meer weten over het verantwoord beleggingsbeleid? Download dan het document van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen